1. Home
  2. /
  3. Khách hàng

Khách hàng

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hướng tới nhiều khách hàng, các nhóm khách hàng chính bao gồm ngân hàng/tài chính, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, doanh nghiệp lớn,…. Sau đây là một số khách hàng mục tiêu của chúng tôi:

Ngân hàng/Tài chính

  • Các ngân hàng nhà nước, thương mại cổ phần, ngân hàng 100% vốn nước ngoài..

Giáo dục

  • Các tổ chức giáo dục, hệ thống trường học quốc tế,..

Chăm sóc sức khỏe

  • Hướng tới đối tượng cần theo dõi, chăm sóc sức khỏe: theo dõi sức khỏe hằng ngày, chống ngủ gật khi lái xe,..