Máy chủ scale out

Hệ thống máy chủ Scale Out  được xây dựng cho các hệ thống điện toán đám mây, tính toán hiệu năng cao, các nhà cung cấp dịch vụ và các trang trại máy chủ lớn. Họ tập trung vào việc cung cấp các trung tâm dữ liệu lớn với sức mạnh máy chủ x86 quy mô lớn trong khi đồng thời cung cấp kinh tế tốt nhất cho mật độ máy chủ, tiêu thụ năng lượng, tối ưu hóa nhiệt và chi phí hoạt động tổng thể thấp hơn.


Dùng modular

Máy chủ mô-đun cho hệ sinh thái quy mô kết hợp mật độ cao và hiệu quả của các máy chủ dạng phiến với sự đơn giản và lợi ích chi phí của các hệ thống dựa trên rack.2U  Nó giúp cung cấp một cơ sở hạ tầng CNTT có khả năng mở rộng cho phép đáp ứng linh hoạt và nhanh chóng để thay đổi nhanh chóng nhu cầu CNTT. Hệ thống chỉ có 2U chứa các thành phần cắm nóng và dự phòng và có thể được trang bị tối đa bốn nút máy chủ có bộ vi xử lý Intel® Xeon® thế hệ mới nhất để phù hợp nhất với khối lượng công việc cụ thể.

Xem thêm