Máy chủ cao cấp

Kết hợp sức mạnh của bộ xử lý Intel® Xeon® Scalable Family, các thông số tiêu chuẩn của hệ điều hành Microsoft Windows và Linux và đa dạng  có của các giải pháp thị trường với các tính năng RAS sáng tạo để có tính sẵn sàng cao nhất và tính liên tục trong kinh doanh, các hệ thống Siêu cao cấp cung cấp các mức hiệu quả hoạt động mới kinh doanh và sứ mệnh quan trọng với các tiêu chuẩn thực sự mở và mang lại hiệu quả cao nhất. Hệ thống máy chủ Siêu cao cấp kết hợp hiệu quả của kiến trúc x86 với mức độ tin cậy so với kiến trúc UNIX / mainframe. Điều này làm cho nó lý tưởng để xử lý Big Data, các giải pháp trong bộ nhớ như các ứng dụng SAP HANA® và Business Intelligence, đồng thời bảo toàn tất cả các phẩm chất RAS cho thời gian hoạt động tối đa.

Xem thêm