1. Home
  2. /
  3. Sản phẩm & dịch vụ
  4. /
  5. Hệ thống Lưu Trữ

Hệ thống Lưu Trữ

Hệ thống lưu trữ bao gồm:

  • Tất cả các hệ thống flash
  • Hệ thống SAN – NAS
  • Thiết bị sao lưu
  • Thư viện băng

Giải pháp lưu trữ chúng tôi cung cấp vượt trội trong “Lưu trữ tập trung vào kinh doanh” bằng cách đồng bộ hóa tài nguyên lưu trữ với các ưu tiên kinh doanh trong khi giảm chi phí. Dựa trên các sản phẩm hàng đầu của các hãng lớn trên thị trường, công nghệ hàng đầu từ các đối tác của chúng tôi và các dịch vụ toàn diện của 3BIT chúng tôi cung cấp các giải pháp lưu trữ hoàn chỉnh.