1. Home
  2. /
  3. Sản phẩm & dịch vụ
  4. /
  5. Hệ thống Lưu Trữ
  6. /
  7. Hệ thống bảo vệ dữ liệu

Hệ thống bảo vệ dữ liệu

Việc bạn có cần bảo vệ các ứng dụng kinh doanh, môi trường ảo hóa hoặc siêu hội tụ không quan trọng, các thiết bị của chúng tôi có thể nâng cao tính linh hoạt và khả năng mở rộng của doanh nghiệp. Hơn nữa, chúng cung cấp khả năng nâng cao, chẳng hạn như pc, sao chép, lưu trữ và kết hợp đa phương tiện. Điều này cho phép bạn giảm thiểu rủi ro, giảm thiểu thời gian chết và bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi bị cúp và tấn công mạng. Chuyển đổi bối cảnh sao lưu và lưu trữ của bạn thành một người thực sự thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh kỹ thuật số, hiệu quả và liên tục với hệ thống bảo vệ dữ liệu ( data protection).

Hệ thống bảo vệ dữ liệu là một chìa khóa trao tay, dễ vận hành thiết bị sao lưu vào đĩa cung cấp công nghệ sao chép dữ liệu hàng đầu và hỗ trợ tất cả các bộ sao lưu có liên quan đến thị trường.

Xem thêm