Hệ thống sao lưu băng từ

Hệ thống băng từ cung cấp khả năng mở rộng và độ tin cậy ấn tượng. Các giải pháp sao lưu cuối cùng đáp ứng một loạt các yêu cầu lưu trữ dữ liệu đòi hỏi bao gồm lưu trữ dài hạn, khôi phục thảm họa và sao lưu không giám sát cho các công ty thuộc mọi quy mô.

Thư viện băng LTO kết hợp khả năng mở rộng linh hoạt với khả năng quản lý tự động và từ xa tuyệt vời để xử lý hiệu quả cao việc sao lưu và lưu trữ phát triển nhanh chóng.

Xem thêm